NokiaRichRecording465

Za pomocą Nokii Lumia 920 do tej pory mogliśmy nagry­wać filmy jedynie z dźwiękiem mono­fon­icznym. Aktu­al­iza­cja Amber zmienia ten stan rzeczy i po jej zain­stalowa­niu możemy się cieszyć nagry­waniem dźwięku w stereo.

Nokia Lumia 920 od początku była chwalona za nagry­wanie dźwięku w fil­mach. Zas­tosowana tech­nolo­gia Rich Record­ing oraz mikro­fony HAAC spraw­iają, że ten tele­fon zaskaku­jąco dobrze radzi sobie nawet w głośnych miejs­cach, gdzie więk­szość urządzeń by wymiękła. Do ideału jed­nak było jeszcze daleko z prostego względu — dźwięk jest mono­fon­iczny. Może to zaskaki­wać, zwłaszcza, że Lumia 1020 posi­ada aż trzy wbu­dowane mikrofony.

Na szczęś­cie, aktu­al­iza­cja Amber dla tego smart­fona wprowadz­iła zmi­any także i pod tym wzglę­dem i po jej zain­stalowa­niu można cieszyć się nagry­waniem dźwięku w stereo poprzez aplikację Nokia Pro Cam. Niestety, stan­dar­d­owa apka aparatu wciąż nagrywa tylko w mono. Czy różnica jest dobrze słyszalna? Na to pytanie może­cie odpowiedzieć sobie samemu za sprawą dwóch porów­naw­czych filmików, które zostały nagrane przez Inter­nautę Hra­bi­aMol. Dla najlep­szego efektu załóż­cie słuchawki.

Nokia Lumia 920 po aktu­al­iza­cji Amber, stan­dar­d­owa aplikacja aparatu, mono:

Nokia Lumia 920 po aktu­al­iza­cji Amber, Nokia Pro Cam, stereo:

Via

Ciekawe? Podziel się!