tab2

Chipset Nvidia Tegra 4 nie zyskał zain­tere­sowa­nia twór­ców urządzeń mobil­nych. Nie to, że jest słaby, lecz po prostu nikt nie jest do niego przeko­nany tak, jak do m.in. Snap­drag­ona 600/800. Skoro na innych Nvidia nie może liczyć, postanawia dzi­ałać na własną rękę. Po włas­nej przenośnej kon­soli (Nvidia Shield) do gra­nia czas na tablet. Czy to się sprawdzi?

Na chińskiej stronie MyDrivers (cza­sami jestem zda­nia, że w chińskim Internecie można znaleźć wszys­tko) zostały opub­likowane zdję­cia, które prezen­tują tył tabletu syg­nowanego jako Tegra Tab. Można z nich wywnioskować kilka rzeczy. Intere­su­jąco prezen­tuje się ogólny design urządzenia, który jest dokład­nie tym, do czego przyzwycza­iła nas Nvidia — futu­rysty­czne, kan­ci­aste ksz­tałty pasują tu bardzo dobrze i spraw­iają dobre wrażenie.

tegra-tab

Tablet zostanie wyposażony na lewej krawędzi w złącze słuchawkowe, port microUSB i micro­HDMI. Zdaje się, że do urządzenia trafi slot na karty micro-SIM oraz miejsce przez­nac­zone na sty­lus. Aha, jest jeszcze oko aparatu, choć nie wygląda na to, by była to wybitna jednostka.

Dociek­liwi Inter­nauci wypa­trzyli, że w kwiet­niu Nvidia zas­trzegła znak towarowy Tegra Tab. Nie ma więc wąt­pli­wości — nie jest to żadna misty­fikacja i wkrótce możemy doczekać sięofic­jal­nej prezen­tacji urządzenia.

Via

Ciekawe? Podziel się!