HTC-One-X-plus_3

 

HTC już kilka miesięcy temu zapowiedzi­ało, że kilka z jego urządzeń otrzyma aktu­al­iza­cję do Androida 4.2.2 zaw­ier­a­jącą nakładkę Sense 5. Jak widać, nie zapom­ni­ało o nas i posi­adacze HTC One X+ mogą już teraz pobierać nową wer­sję oprogramowania.

Aktu­al­iza­cja co prawda już jest, lecz na razie mogą ją pobrać tylko mieszkańcy Tajwanu. Wkrótce jed­nak możemy się spodziewać jej w pozostałych zakątkach świata. Nie­ofic­jalne źródło (mianowicie nie­jaki Foot­ball, który jest dobrze znany społeczności fanów HTC na forum XDA) infor­muje, że update zostanie udostęp­niony w wer­sji między­nar­o­dowej najpóźniej za dwa tygodnie.

Paczka z aktu­al­iza­cją do pobra­nia poprzez OTA waży 484 MB i jest oznac­zona wer­sją  2.17.709.12. Zaw­iera ona w sobie nakładkę sys­te­mową Sense 5, dzięki czemu użytkown­icy otrzy­mają prze­bu­dowany inter­fejs, ekran główny Blink­Feed, czy zupełnie nową galerię zdjęć z kilkusekun­dowymi filmikami podglą­dowymi nazy­wanymi Zoe.

W ciągu kilku tygodni możemy się spodziewać, że aktu­al­iza­cja trafi też do posi­adaczy smart­fona HTC One X. 

Szkoda, że HTC nie poin­for­mowało nas o har­mono­gramie wydawa­nia aktu­al­iza­cji. Tajwańczycy udostęp­ni­ają je po cichu, więc możemy je dostać w każdej chwili. Albowiem nie zna­cie ani dnia, ani godziny…

Via

 

Ciekawe? Podziel się!