russia-625

Jeśli poważnie zas­tanaw­ia­cie się nad zaku­pem Nokii Lumia 625, to powin­niś­cie się zain­tere­sować tym, że ten smart­fon został już wyce­niony w Rosji. Cena? 11 990 rubli, a więc trochę ponad tysiąc złotych.

Nokia Lumia 625, która została zaprezen­towana 23 lipca, może być intere­su­ją­cym smart­fonem dla osób, które chcą mieć duży ekran, lecz jed­nocześnie nie chcą wydawać kupy pieniędzy. Takich urządzeń nie ma zbyt wiele, więc Nokia być może osiąg­nie całkiem niezłą pop­u­larność. Duże smart­fony zazwyczaj dobrze się sprzedają.

Jeśli chce­cie dowiedzieć się więcej na temat Nokii Lumii 625, zapraszam do przeczy­ta­nia tego wpisu.

Lumia 625 została już wyce­niona w ofic­jal­nym rosyjskim sklepie Nokii o nazwie N-Store. Za kupno Nokii Lumia 625 w przed­sprzedaży należy w nim zapłacić 11 990 rubli, co jest równowartoś­cią 1 140 pol­s­kich zło­tych. Zamówienia mają zostać zre­al­i­zowane 21 sierpnia.

fi07-23_08-16-594_verge_super_wide

Jeśli popa­trzeć na ceny na pol­skiej stronie Nokii, to można stwierdzić, że są trochę wygórowane (300–500 zł wyższe) niż na Alle­gro), Dzięki temu możemy mieć nadzieję, że Lumia 625 w kilka miesięcy po wejś­ciu do Pol­ski będzie ofer­owana po znacznie niższych cenach przez wiele sklepów. Oczy­wiś­cie, pozostaje też kwes­tia, czy będziecie chcieli czekać na obniżki, lecz w przy­padku nowych smart­fonów warto odczekać jakiś czas.

Via

Ciekawe? Podziel się!