posakd

Google uru­chomiło swoją nową usługę o nazwie Menedżer urządzeń AndroidZa jej pomocą można w łatwy sposób odzyskać zgu­bionego smartfona.

Do tej pory posi­adacze smartfonów/tabletów z Androi­dem w celu zapewnienia sobie ochrony przed kradzieżą lub zgu­bi­e­niem byli zdani wyłącznie na aplikacje firm trze­cich. Na szczęś­cie, od teraz dostępna jest ofic­jalna usługa tego typu, która sprawdza się naprawdę dobrze.

Menedżer urządzeń Android pozwala na zlokali­zowanie wszys­t­kich naszych urządzeń poprzez umieszcze­nie ich na mapie. Dokład­ność wskazań jest (przy­na­jm­niej w moim przy­padku) wysoka — wahała się od 2 do 14 metrów. Aby ułatwić znalezie­nie naszego tele­fonu, możemy sprawić, by przez 5 minut emi­tował dźwięk dzwonka. Kole­jną dostępną opcją jest tzw. wymazanie urządzenia, które polega na zdal­nym usunię­ciu danych i przy­wróce­niu ustaw­ień fabrycznych.

2013-08-08 19.23.17

Co najlep­sze, usługa nie wymaga instalowa­nia żad­nych dodatkowych aplikacji. Żąda od nas jedynie akcep­tacji uprawnień, jeśli chcemy sko­rzys­tać z opcji wymaza­nia urządzenia. Oczy­wiś­cie, nie jest doskon­ała. Dzi­ała wyłącznie wtedy, gdy smart­fon jest podłąc­zony do Inter­netu i nie powala mno­goś­cią funkcji. Możliwe, że to zmieni się za jakiś czas, ale już teraz jest to nieoce­nione narzędzie, które może ura­tować nasze zagu­bione komórki i tablety.

Link do menedżera urządzeń Android

Ciekawe? Podziel się!