iIeprf16uFpA

O prze­ję­ciu spółki Nokia Siemens Net­work przez Nokię pisal­iśmy już miesiąc temu. Teraz jed­nak doszło do sfi­nal­i­zowa­nia całej transakcji. Nokia ma już śmi­ałe plany doty­czące przyszłości swo­jego nowego zakupu, w tym takie, przez które tysiące ludzi będzie musi­ało stracić pracę.

Wykup stupro­cen­towego udzi­ału w, będą­cym do dnia dzisiejszego spółką, przed­siębiorstwie Nokia Siemens Net­work był śmi­ałą decyzją. Nokia wydała na ten cel aż 1,7 mld €, a nie ma wcale pewności, że prze­ję­cie całego interesu przyniesie zyski (jeszcze w 2010 roku NSN przyniosło stratę w wysokości 686 milionów €).

Całe przed­siębiorstwo będzie wkrótce funkcjonować pod zmienioną nazwą Nokia Solu­tions and Net­works, a funkcję prezesa obe­jmie Rajeev Suri.

Już teraz można usłyszeć plotki, jakoby nowy zarząd miał w planach pod­jąć ostre cię­cia budże­towe. Na pier­wszy ogień zostanie przeprowad­zona redukcja miejsc pracy. Obec­nie w Nokia Siemens Net­work pracuje aż 50 500 osób, lecz wkrótce swoje posady może stracić nawet 8 500 pracowników. 

Warto też dodać, że Nokia Siemens Net­work w Polsce zatrud­nia ponad 2 400 osób i posi­ada swoje siedz­iby w sześ­ciu różnych mias­tach, w tym główną w Warszawie.

Via

Ciekawe? Podziel się!