3d

Wiele nowych smart­fonów nie posi­ada slotów na karty pamięci. Może to być powo­dem do iry­tacji dla posi­adaczy 8– czy 16– gigowych komórek, gdyż taką pojem­ność w dzisiejszych cza­sach można bardzo szy­bko zapełnić. Na szczęś­cie, wkrótce może nastąpić koniec tego prob­lemu za sprawą nowej pamięci flash o dużej pojem­ności opra­cow­anej przez Sam­sunga.

Sam­sun­gowi po ponad dziesię­ciu lat­ach prac i badań udało się opra­cować nowy rodzaj pamięci o nazwie V-NAND, która będzie zarówno pojemna, jak i wystar­cza­jąco mała, by móc zas­tosować ją w smartfonach.

Nowa tech­nolo­gia charak­teryzuje się tym, że chipy są w niej ułożone nie obok siebie, lecz jeden na drugim. W ten sposób może się ich zmieś­cić aż 24. Gęst­sze upakowanie chipów NAND przekłada się na więk­szą możliwą do uzyska­nia pojem­ność i szyb­sze działanie.

Pojem­ność możliwa do uzyska­nia w ten sposób prezen­tuje się niezwykle kusząco. Pamięci będą pro­dukowane w wari­antach od 128 GB do 1 TB.

Sam­sung zapowiada, że pamięć V-NAND zna­jdzie zas­tosowanie w dyskach twardych SSD już w tym roku, a w roku 2014 możemy się jej spodziewać w smart­fonach. Jeśli Sam­sung Galaxy S5 zostanie w nią wyposażony, to z pewnoś­cią zyska u mnie dodatkowe punkty zainteresowania.

Via

Ciekawe? Podziel się!