oppo

Aparaty wysok­iej jakości nigdy nie były domeną chińs­kich tele­fonów komórkowych. Firma Oppo chce położyć temu kres poprzez swój foto­s­mart­fon o nazwie N-Lens N1.

Ten rok jest na pewno udany dla osób, które po smart­fonie spodziewają się dobrego aparatu. Galaxy S4, Lumia 1020 czy (jeszcze nie pokazana ofic­jal­nie) Sony Xpe­ria i1 Honami posi­adają naprawdę wyjątkowe aparaty i to właśnie w tym aspekcie pro­gres wzglę­dem smart­fonów z poprzed­niego roku jest chyba najwięk­szy. Swoją cegiełkę chce nawet dorzu­cić chińskie Oppo.

Chińczycy, jak to Chińczycy — tną koszty po całości i cza­sami aż stają na głowach, by ich smart­fony kosz­towały jak najm­niej. Z tego powodu posi­adają one aparaty, które — wybacz­cie za dosad­ność — można o kant tyłka rozbić. Jako że części opty­czne i dobrej jakości sen­sory są relaty­wnie dro­gie w pro­dukcji, chińskie komórki posi­adają naj­tańsze — i bardzo słabej jakości — zamienniki.

opponlens

W przy­padku nowego smart­fona Oppo  ma być inaczej. Ta firma znana jest z kilku niezwykle cien­kich i naprawdę moc­nych słuchawek całkiem dobrej jakości. W swoim nowym mod­elu o nazwie N-Lens N1 ma postawić na dobry aparat. Będzie charak­tery­zował się rozdziel­czoś­cią 12 Mpix i spec­jal­isty­cznym chipem fotograficznym o nazwie Owl (ang. sowa). Po jego nazwie możemy się domyślać, że będzie się świet­nie spra­wował w słabych warunk­ach oświetleniowych.

Oczy­wiś­cie, smart­fon ten będzie korzys­tał z Androida. Nie wiemy nato­mi­ast, w jakiej wer­sji. Nie znamy też zas­tosowanego pro­ce­sora i innych podzespołów.

Oppo N-Lens N1 trafi do sprzedaży w cenie 480$. Nie spodziewa­j­cie się jed­nak, że trafi do sprzedaży w Polsce.

Via

Ciekawe? Podziel się!