Screen-Shot-2013-08-05-at-19.52.23

Pro­dukty Apple mają to do siebie, że lubią spraw­iać prob­lemy z podłączaniem do nich urządzeń innych firm. Jeśli posi­ada­cie Maca i smart­fon z Wndows Phone 8, może­cie ułatwić sobie życie za sprawą nowego pro­gramu Nokii o nazwie Nokia Photo Trans­fer for Mac, dzięki któremu szy­bko zrzu­ci­cie na kom­puter wasze zdjęcia.

Nokia właśnie wypuś­ciła pro­gram przez­nac­zony na kom­put­ery Apple’a, który służy do trans­feru zdjęć i klipów fil­mowych pomiędzy Macami i smart­fon­ami z sys­te­mem Win­dows Phone 8. Co prawda mało kto posi­ada smart­fona z Win­dowsem Phone i kom­puter Apple’a (no, chyba że lubi­cie testować prz­eróżne plat­formy) i pro­gram jest raczej nis­zowy, lecz tej małej grupce z pewnoś­cią się przyda.

Nokia Photo Trans­fer for Mac pozwala na przenosze­nie zarówno zwykłych zdjęć wyko­nanych pod­sta­wową apką fotograficzną, jak i tych wyko­nanych przez pro­gramy: SmartShoot, Cin­ema­graph, Nokia Smart Cam­era, czy Nokia Pro Cam­era. Obsługi­wane for­maty to: .jpg, .npo, .nar i .mp4.

Pro­gram jest kom­paty­bilny z kom­put­erami wyposażonymi w sys­tem Mac w wer­sji 10.7 (Lion) oraz 10.8 (Moun­tain Lion). Na razie ist­nieje wyłącznie w anglo­języ­cznej odmianie.

Pro­gram Nokia Photo Trans­fer for Mac może­cie pobrać klika­jąc w ten link, lub poprzez stronę Nokii.

 

Ciekawe? Podziel się!