htc-one-max-leak-1

 

HTC chyba pol­u­biło swo­jego flagowca, jakim jest One. Stworzyło już na jego pod­stawie model HTC One Mini, a wkrótce nade­jdzie pora na HTC One Max. Poza więk­szym ekranem będzie charak­tery­zować się także więk­sza mocą.

HTC One radzi sobie całkiem dobrze. Ba, radzi sobie na tyle, że HTC nie poprzes­taje na wydawa­niu kole­jnych smart­fonów na jego pod­stawie. HTC One Max właśnie wyciekł do Inter­netu za sprawą chińskiego ser­wisu inter­ne­towego ePrice. Ujawniony został wygląd, jak i specyfikacja.

Trzeba przyz­nać, że z One Max będzie kawał byka — posi­ada wielki wyświ­et­lacz SLCD 5,9″ o rozdziel­czości FullHD. Nie zabraknie też sporej mocy — wyko­rzys­tany zostanie Snap­dragon 800 2,3 GHz, a oprócz niego zna­jdziemy 2 GB RAM-u, 16 GB pamięci wewnętrznej, aparat Ultra­pix­els z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu, głośniki Boom­Sound i pojemną baterię 3 300 mAh.

Co bardzo intere­su­jące, prze­ciek wspom­ina także o… slocie na karty pamięci. Jest to bardzo zaskaku­jąc
e jak na HTC, choć możliwe, że zostanie on zaim­ple­men­towany wyłącznie w wer­sji przez­nac­zonej na rynek wschodni, która otrzyma obu­dowę ze zde­j­mowal­nym pan­elem tyl­nym — taka wer­sja jest praw­dopodobna, a nie zapom­i­na­jmy, że doniesienia pochodzą właśnie z Chin.

Nie ma ani małej wzmi­anki na temat sty­lusa na wzór S-Pena z Sam­sungów Galaxy Note. A szkoda, gdyż z pewnoś­cią w tak dużym urządze­niu by się przydał.

Via

Ciekawe? Podziel się!