Ekipa All About Sym­bian dokon­ała porów­na­nia czterech wyjątkowo fotograficznych smart­fonów. Może­cie się przekonać, jak trzy Nokie z aparatami Pure­View radzą sobie z bardzo masy­wnym Sam­sungiem S4 Zoom.

Nokia 1020 to najnowsza zabawka Nokii, która z pewnoś­cią jest wyjątkowym osiąg­nię­ciem inżynierii. Czy możemy jed­nak powiedzieć, że jest smart­fonem z najlep­szym aparatem dostęp­nym w sprzedaży? Przekon­a­jmy się.

Porów­nanie zaw­iera sześć zdjęć. Pod każdym z nich umieszc­zona jest punk­tacja, która została ustalona przez twórcę porów­na­nia. Smart­fony, którymi zostały wyko­nane to kolejno:

Nokia 808 Pure­View — górny lewy bok

Nokia Lumia 1020 — górny prawy bok

Nokia Lumia 925 — dolny lewy bok

Sam­sung Galaxy S4 Zoom — dony prawy bok

Wyniki: Nokia 808: 7 pkt., Nokia Lumia 1020: 6 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 5 pkt., Nokia Lumia 925: 3 pkt.

Wyniki: Nokia 808: 8 pkt., Nokia Lumia 1020: 7 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 5 pkt., Nokia Lumia 925: 2 pkt.

 

 

Wyniki: Nokia 808: 5 pkt., Nokia Lumia 1020: 10 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 6 pkt., Nokia Lumia 925: 8 pkt.

Wyniki: Nokia 808: 8 pkt., Nokia Lumia 1020: 6 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 6 pkt., Nokia Lumia 925: 3 pkt.

Wyniki: Nokia 808: 5 pkt., Nokia Lumia 1020: 5 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 9 pkt., Nokia Lumia 925: 2 pkt.

Wyniki: Nokia 808: 8 pkt., Nokia Lumia 1020: 10 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 7 pkt., Nokia Lumia 925: 4 pkt.

Wyniki: Nokia 808: 8  pkt., Nokia Lumia 1020: 5  pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 4  pkt., Nokia Lumia 925: 7 pkt.

Wyniki: Nokia 808: 6 pkt., Nokia Lumia 1020: 6 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 9 pkt., Nokia Lumia 925: 2 pkt.

Wyniki: Nokia 808: 9 pkt., Nokia Lumia 1020: 8 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 8 pkt., Nokia Lumia 925: 1 pkt.

 Wyniki: Nokia 808: 8 pkt., Nokia Lumia 1020: 9 pkt., Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 7 pkt., Nokia Lumia 925: 1 pkt.

Ogólna punk­tacja dla poszczegól­nych smart­fonów prezen­tuje się następująco:

  • Nokia 808 Pure­View: 72
  • Nokia Lumia 1020: 72
  • Sam­sung Galaxy S4 Zoom: 66
  • Nokia Lumia 925: 33
Remis! Spodziewal­iś­cie się tego? ;) Przy okazji widać doskonale, jak bardzo Lumia 925 odstaje od mocy prawdzi­wego Pure­View… 41 Mpix to jed­nak żaden chwyt marketingowy.
Ciekawe? Podziel się!