Zgu­bi­e­nie smart­fona zawsze wiąże się z wieloma nieprzy­jem­noś­ci­ami. Na szczęś­cie, można temu zaradzić. Usługi do lokaliza­cji ma już m.in. Sony czy Sam­sung. Ist­nieją też spec­jalne aplikacje, które poz­wolą namierzyć urządze­nie z Androi­dem dowol­nej marki. Wkrótce jed­nak doczekamy się lep­szego rozwiąza­nia — Google wprowadzi własną usługę tego typu.

Dzięki wprowadze­niu usługi lokaliza­cyjnej przez Google’a, posi­adacze urządzeń z Androi­dem będą mieli w końcu do dys­pozy­cji uni­w­er­salne i wygodne narzędzie, które poz­woli na odnalezie­nie swo­jego zagu­bionego smart­fona czy tabletu.

Za sprawą strony Android Device Man­ager będziemy mogli nie tylko namierzyć swoją zgubę, lecz także wyczyś­cić z niej wszys­tkie dane, czy włączyć głośny syg­nał dźwiękowy (nawet w try­bie cichym).  Usługa ma być kom­paty­bilna z sys­te­mem Android 2.2 lub nowszym. Jest to bardzo dobra wiado­mość — nawet posi­adacze starszych smart­fonów będą mogli sko­rzys­tać z dobrodziejstw Android Device Managera.

Na ofic­jal­nym blogu Androida Google wyjaśniło, że jego nowa usługa lokaliza­cyjna zostanie odd­ana w nasze ręce już w tym miesiącu. 

Via

Ciekawe? Podziel się!