Posi­adacze smart­fonów Sam­sung Galaxy S4 i HTC One w wersji Google Play Edi­tion mogą już teraz cieszyć się aktu­al­iza­cją do Androida w wer­sji 4.3 Jelly Bean.

Google pod­czas pre­miery Sam­sunga Galaxy S4 Google Play Edi­tion zapew­ni­ało nas, że ten smart­fon (i oczy­wiś­cie wszys­tkie inne, które zostaną obdar­zone wer­sją Google Play) będzie miał pier­wszeństwo w otrzymy­wa­niu aktu­al­iza­cji sys­te­mowych. No  i stało się — użytkown­icy już mogą pobierać now­iutkiego Androida 4.3 Jelly Bean na swoje Galaxy S4 i HTC One Google Play Edition.

Aktu­al­iza­cja wprowadza takie dodatki, jak np. rozbu­dowana opcja tworzenia pro­fili użytkown­ików o ogranic­zonej funkcjon­al­ności, wspar­cie dla OpenGL ES 3.0, ulep­szoną klaw­iaturę, czy łączność Blue­tooth Low Energy.

Dodatkowo, update odblokowuje teth­er­ing poprzez Blue­tooth w Sam­sungu Galaxy S4 GPE i uak­ty­w­nia port pod­cz­er­wieni w HTC One GPE.

Co z pozostałymi urządzeni­ami? Nexusy już od jakiegoś czasu otrzy­mują aktu­al­iza­cję do Androida 4.3, lecz jej dostęp­ność zależy od regionu. Posi­adacze Galaxy S4 i HTC One w swoich nor­mal­nych, półkowych odmi­anach będą musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy. Niedawno Sony przed­staw­iło listę wszys­t­kich swoich urządzeń, które zostaną objęte pro­ce­sem aktu­al­iza­cji. Jako cieka­wostkę dodam, że Sam­sung już w marcu przed­stawił swoją listę, lecz… odnoszącą się do Androida 5.0. To nie żart, rzeczy­wiś­cie takie coś miało miejsce. Jako, że wów­czas nie było do końca wiadomo, jaki numerek otrzyma kole­jna wer­sja Androida, możemy się spodziewać, że doty­czy ona wcale nie Androida 5.0 Key Lime Pie, a 4.3 Jelly Beana. Ale na ile możemy jej ufać?

Via

Ciekawe? Podziel się!