Pamięta­cie, gdy pod­czas pre­miery Nokii Lumia 1020 ogłos­zono wydanie nowego zestawu dewelop­er­skiego dla twór­ców aplikacji na Win­dows Phone 8? Właśnie z tego SDK korzysta pro­gram OneShot, który prezen­tuje się całkiem interesująco.

Jeśli potrze­bu­je­cie zaawan­sowanej aplikacji do fotografowa­nia, powin­niś­cie rzu­cić okiem na now­iutkie OneShot. Pozwala ona na kon­fig­urowanie wielu ustaw­ień aparatu włas­noręcznie i robi to w bardzo przy­jemny dla oka sposób. Inter­fejs tej apki pozy­ty­wnie wyróż­nia się na tle swoich konkurentek.

OneShot pozwala ustawić m.in. bal­ans bieli, samowyzwalacz, kon­trast, jas­ność, wartość ISO, ekspozy­cję i wiele, wiele więcej. Zad­owoleni będą także fani wszelkiej maści fil­trów, których też nie zabrakło. Wyko­nane fotki możemy udostęp­niać zna­jomym poprzez Face­booka, Twit­tera, czy WhatsAppa.

Aplikacja została stwor­zona przede wszys­tkim z myślą o właś­ci­cielach rewela­cyjnej fotograficznie Nokii Lumia 1020, lecz oczy­wiś­cie nic nie stoi na przeszkodzie zain­stalować ją na jakimkol­wiek innym smart­fonie z sys­te­mem Win­dows Phone 8. Gorzej, jeśli korzysta­cie z Win­dowsa Phone 7, bo w takim razie Wasze urządze­nie nie jest kom­paty­bilne z tą aplikacją.

Z bogatą funkcjon­al­noś­cią aplikacji wiąże się też cena. Zapom­ni­j­cie o tym, że OneShota pobierze­cie za darmo. Niestety, dewelop­erzy nie samym chlebem żyją i żądają dla siebie 6,99 zł. Czy to dużo? Oceń­cie sami. Dla osób, które wykonują swoim smart­fonem dużo zdjęć, z pewnoś­cią będą bardzo zadowoleni.

OneShot — Download

Ciekawe? Podziel się!