Pre­miera sławnego X Phone od Motoroli jest już za nami! Czy będzie hit? Czy trafi do Pol­ski? Na te i na wiele innych pytań spróbuję odpowiedzieć poniżej.

Moto X ma być dla Motoroli czymś wyjątkowym i wielkim. Firma po cichu liczy, aby nowy smart­fon powtórzył sukces kul­towej Motoroli RAZR V3. Nie będzie to łatwe, lecz firma bardzo się stara i już teraz wydała kupę kasy na mar­ket­ing, więc jest to jak najbardziej możliwe.

Nowa Motorola ma się charak­tery­zować niety­pową jed­nos­tką główną Motorola X8. Składa się ona z dwur­dzeniowego Snap­drag­ona S4 Pro 1,7 GHz, układu graficznego Adreno 320, pro­ce­sora rozpoz­nawa­nia mowy oraz jeszcze jed­nego pro­ce­sora, który odpowiada za czu­jniki rozmieszc­zone w smartfonie. 

Cała specy­fikacja Motoroli X prezen­tuje się następująco:

 • Dwur­dzeniowy pro­ce­sor 1,7 GHz Snap­dragon S4 Pro/Motorola X8 Mobile Com­put­ing System
 • Wyświ­et­lacz: 4.7″ AMOLED (RGB) / HD 720p
 • RAM: 2 GB
 • Aparat główny: 10 Mpix CLEAR PIXEL (RGBC) / Dioda doświ­et­la­jąca LED / filmy FullHD
 • Aparat przedni: 2 Mpix / filmy FullHD
 • Android 4.2.2 Jelly Bean
 • Sze­rokość: 65,3 mm
 • Wysokość: 129,3 mm
 • Grubość: 5,6 –10,4 mm
 • Waga: 130 g
 • Bate­ria: 2200 mAh
 • Czas roz­mowy: do 13 godzin
 • Cykl mieszany: do 24 godzin
 • Pamięć: 16 / 32 GB
 • 2 lata dar­mowej przestrzeni 50 GB w Google Drive
 • Blue­tooth 4.0 LEEDR
 • WiFi 802.11a/g/b/n/ac
 • UMTS/HSPA + 42 Mbps
 • CDMA/EVDO Rev. A
 • 4G LTE

Moto X będzie bardzo ciekawą propozy­cją ze względu na możli­wość kon­fig­u­racji. Każdy będzie mógł zamówić za pośred­nictwem strony inter­ne­towej swo­jego smart­fona w dowol­nie wybranej kom­bi­nacji kolorysty­cznej. Tylna część będzie mogła być wyko­nana nawet z… drewna! 

Kole­jną z cieka­wostek jest usprawnione dzi­ałanie Google Now, które w tym smart­fonie będzie dostępne bez uży­wa­nia rąk. Nasza Motorola będzie mogła być w try­bie czuwa­nia, a za sprawą spec­jal­isty­cznego pro­ce­sora i tak będzie wiedzieć, co mówimy. W dodatku, komórka z cza­sem będzie uczyła się naszego głosu i intonacji.

  

Niestety, najwięk­szym prob­le­mem jest to, że Motorola nie planuje sprzedawać swo­jego nowego urządzenia w Europie. Trafi wyłącznie do Ameryki. Czuję, że jest to fatalny pomysł i firma sama sobie stawia w ten sposób kłody pod nogi.

Via

Ciekawe? Podziel się!