Sky­Drive wkrótce przes­tanie ist­nieć. Nie jest to jed­nak powód do roz­pacza­nia, gdyż na jego miejsce wejdzie iden­ty­czna usługa o zmienionej nazwie. Stanie się tak ze względu naruszenia praw do znaku towarowego przez Microsoft.

Sky­Drive to jedna z pop­u­larniejszych usług do prze­chowywa­nia plików w chmurze. Dzięki niemu możemy otrzy­mać za darmo swoją inter­ne­tową przestrzeń o pojem­ności 7 GB, co — w porów­na­niu do konkuren­cyjnych usług —  jest całkiem porządną wielkoś­cią. Sky­Drive jest najpop­u­larniejszą prze­chowal­nią plików on-line wśród użytkown­ików Win­dows Phone, lecz ze względu na dostęp­ność dla Androida i iOS–a cieszy się także niemałą pop­u­larnoś­cią na tych platformach.

Microsoft wkrótce będzie musiał zmienić nazwę usługi Sky­Drive ze względu na orzecze­nie sądu. Jak się okazało, British Sky Broad­cast­ing Group posi­ada prawa do nazwy Sky­Drive. Jeszcze nie wiemy, jak inter­ne­towy dysk giganta z Red­mond będzie się nazy­wał, lecz o tym powin­niśmy dowiedzieć się za kilka dni lub tygodni.

Całą sytu­ację z przym­ruże­niem oka komen­tuje od kilku­nastu godzin nowo utwor­zone konto na Twit­terze o nazwie Sad Sky­Drive. Oto kilka z jego wpisów:

 

 

Via

Ciekawe? Podziel się!