Bub­ble Eyes to prosta gra log­iczna w sam raz na roz­er­wanie się w wol­nym cza­sie. Dostępna jest wyłącznie na smart­fony wyposażone w sys­tem oper­a­cyjny Win­dows Phone.

Gierki log­iczne mają się na smart­fonach całkiem nieźle. Doskonale sprawdzają się na mobil­nych plat­for­mach — dotykowe ekrany pozwalają na wprowadze­nie intu­icyjnego sterowa­nia, a za sprawą wielu krót­kich poziomów możemy grać w nie kilka minut lub kilka godzin i w obu przy­pad­kach będziemy się dobrze bawić.

Bub­ble Eyes jest właśnie przed­staw­icielką gier tego typu. Stawia ona gracza przed zadaniem oczyszczenia ekranu z różnokolorowych kulek za sprawą klika­nia na te, które są koloru czer­wonego. Za sprawą kon­taktu z eksplo­du­jącą kulą czer­woną te inne zmieni­ają swój kolor, dzięki czemu możemy pozby­wać się ich coraz więcej.

Zami­ast przy­dłu­gawego opisu posłużę się filmikiem, który w przys­tępny sposób wyjaśni całą mechanikę gry:

Bub­ble Eyes zaw­iera wiele plansz, dzięki czemu mamy gwarancję, że nie prze­jdziemy jej za jed­nym posiedze­niem. Oczy­wiś­cie, niek­tórych gra może znudzić za sprawą wtórności — z cza­sem nie otrzy­mu­jemy żad­nych bonusów, a roz­gry­wka się nie zmienia.

Co najważniejsze, Bub­ble Eyes jest dostępne za darmo w sklepie Microsoftu i można grać na niej zarówno na smart­fonie z Win­dows Phone 8, jak i starszym Win­dows Phone 7.

Bub­ble Eyes — Download

Ciekawe? Podziel się!