Nokia pracuje nad table­tami już od lat, do tej pory jeszcze wciąż nie udało się jej wypuś­cić ani jed­nego z nich. Zdaje się jed­nak, że koniec prac zbliża się dużymi krokami, a nowy tablet może zostanie pokazany jeszcze tego roku.

Na ślad nowego tabletu Nokii natknięto się w archi­wum testów wyko­nanych pro­gramem GFXBench, który sprawdza mobilne urządzenia na tle wydajnościowym.

Zebrane dane nie infor­mują wprost, że mowa o table­cie, lecz wiele wskazuje, że mamy do czynienia właśnie z takim urządze­niem. Nosi kodową nazwę RX-114. Zostanie wyposażone w ekran o rozdziel­czości 1920 x 1080 pik­seli (co prawda wskaza­nia są inne, lecz Microsoft Sur­face o rozdziel­czości Full HD także w GFXBench był oznac­zony w ten sam sposób). Czterordzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon 800 z GPU Adreno 330 powinien sprawić, że mocy nie powinno zabraknąć.

To, co może rozczarować, to sys­tem oper­a­cyjny. Architek­tura ARM wyko­rzys­tana w pro­ce­sorze wskazuje na to, że będzie nim Win­dows RT, który nie odniósł sukcesu. Byłoby o wiele ciekaw­iej, gdyby Nokia postarała się stworzyć urządze­nie oparte o pełno­prawnego Win­dowsa 8. To mógłby być hit, lecz czy doczekamy kiedyś czegoś takiego?

Via

Ciekawe? Podziel się!