Asphalt 8: Air­borne wkrótce będzie mieć swoją pre­mierę. Tym­cza­sem Gameloft stara się wzniecić nasz apetyt na tą grę ser­wu­jąc nam kole­jny trailer. To może być najlep­sza samo­chodówka dostępna na mobilne platformy!

Asphalt 8: Air­borne ma nas zach­wycić zupełnie nowym sil­nikiem fizy­cznym i mocno ulep­szoną grafiką, dzięki czemu gra będzie bardzo wyróż­niać się na tle poprzed­niczek. W końcu możemy powiedzieć, że pow­staje wyś­cigówka, na którą smart­fony nowej gen­er­acji zasługują. Z resztą, popa­trz­cie sami:


Musi­cie przyz­nać, że grafika prezen­tuje się miod­nie, niepraw­daż? Asphalt 8 ma według mnie naprawdę spory potenc­jał i z pewnoś­cią będzie jedną z najlep­szych gier mobil­nych tego roku.

Gra w końcu pozbędzie się najwięk­szych wad poprzed­nich odsłon. Pożeg­namy niepre­cyzyjne i losowe sterowanie, które opiera się w dużej mierze na szczęś­ciu gracza, fizykę rodem z kreskówek i tunelowe trasy. Nie zabraknie nato­mi­ast udoskon­alonego trybu mul­ti­player, ekskluzy­wnych samo­chodów i mal­own­iczych tras.

No właśnie, pod tymi aspek­tami Asphalt 8 zdaje się wypadać intere­su­jąco: w try­bie kari­ery otrzy­mamy aż 180 wyzwań, które wykon­amy 47 różnymi samo­chodami, wśród których zna­jdą się m.in. Fer­rari FXX, Bugatti Vey­ron, Nis­san GT-R, czy Koenigsegg CCX.

Gra ma się pojawić już wkrótce. Na pewno będzie dostępna dla posi­adaczy Androidów i Jabłek. Praw­dopodob­nie użytkown­icy Win­dowsa Phone 8 będą musieli poczekać na swoją wer­sję dłużej, choć nie jest to pewne. Oso­biś­cie martwi mnie kwes­tia mikro­transakcji. Oby tylko nie zabiły one fra­jdy z gra­nia bez wspo­ma­gania się płatnościami.

 

Ciekawe? Podziel się!