Okazuje się, że Motorola X Phone otrzyma naprawdę dobry aparat. Czy w swoim przedziale cenowym będzie pod tym wzglę­dem najlep­sza? Wygląda na to, że owszem!

Moto X jest dla mnie wielką niewiadomą. Oso­biś­cie zas­tanaw­iam się, czy uda jej się zwró­cić moją uwagę, lecz już teraz zdaję sobie sprawę, że będzie ona wyróż­ni­a­ją­cym się urządze­niem. Przy okazji: należy mieć na uwadze, że nie będzie to żaden high-end, a cenowo ma być bardzo przystępna.

Teraz dowiedzieliśmy się paru nowych rzeczy o apara­cie, który trafi do tego smart­fona. X Phone otrzyma sen­sor Clear Pixel o rozdziel­czości 10 Mpix. Ta jed­nos­tka będzie się wyróż­niać dużym rozmi­arem poje­dynczego pik­sela, który wyniesie 1,4 µm. Dla porów­na­nia, Sam­sung Galaxy S4 może się pochwalić wynikiem 1,1 µm, nato­mi­ast HTC One aż 2 µm, lecz uwaga — w tym przy­padku więcej znaczy lep­iej. Dodatkowo, smart­fon ma bardzo dobrze radzić sobie z wykony­waniem zdjęć przy słabym świetle.

Równie dobrze Moto X ma wypaść przy fil­mowa­niu. Nic nie stanie na przeszkodzie w nagry­wa­niu obrazu 1080p w aż 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo, zaawan­sowane opro­gramowanie będzie w cza­sie rzeczy­wistym anal­i­zowało sąsiadu­jące pik­sele w celu redukcji szumów. Nagry­wany dźwięk stereo także będzie niczego sobie za sprawą trzech wbu­dowanych głośników.

Motorola X Phone ma zostać ujawniona pojutrze, czekajcie!

Via

Ciekawe? Podziel się!