Źródło wprost z Korei Połud­niowej poin­for­mowało o nowych szczegółach na temat Sam­sunga Galaxy Note’a III. Nad­chodzący tableto­fon Sam­sunga ma otrzy­mać wyświ­et­lacz o przekąt­nej 5,7″.

Sam­sung Galaxy Note III to jedno z bardziej wyczeki­wanych urządzeń mobil­nych drugiej połowy tego roku. Słyszeliśmy o nim już wiele prze­cieków, lecz prawie każdy z nich był ze sobą sprzeczny — mówiły o różnych przekąt­nych ekranu, pro­ce­so­rach itp. Swoje trzy grosze dodaje od siebie kore­ańskie źródło MK News.

Nowe wieści głoszą, że Sam­sung Galaxy Note III otrzyma wyświ­et­lacz Full HD o przekąt­nej 5,7″, zatem więk­szy od swo­jego poprzed­nika o 0,2 cala. Nie jest to spora różnica, zwłaszcza, że poprzed­nie prze­cieki mówiły o pię­ciocalowym ekranie. Lecz czy to źle? Myślę, że nie. Zas­tosowanie 5,7″ poz­woli na zachowanie niemal iden­ty­cznych wymi­arów, gdyż zna­jąc Sam­sunga, ten będzie się starał pom­niejszyć plas­tikowe ramki.

Pro­to­typ Note’a III. Wer­sja finalna na pewno będzie różnić się wyglądem.

Note III ma wys­tąpić w dwóch alter­naty­wnych wer­s­jach: ze Snap­drag­onem 800 lub z Exynosem 5 Octa 5420. Kilka miesięcy po pre­mierze ma zostać ujawniona kole­jna odmi­ana, która będzie wspierać łączność LTE-Advanced. Wielce praw­dopodobne, że Sam­sung otrzyma aż 3 GB RAM-u.

Kole­jną dobrą wiado­moś­cią jest to, że Sam­sung Galaxy Note III  ma otrzy­mać Androida w najnowszej wer­sji 4.3 Jelly Bean. Oczy­wiś­cie, nie zabraknie nakładki Touch­Wiz z sze­rokim wach­larzem aplikacji korzys­ta­ją­cych ze sty­lusa S-Pen.

Pre­miera Note’a III jest spodziewana na początek września.

Via

Ciekawe? Podziel się!