Zaawan­sowana aplikacja do obsługi aparatu dla Lumii 1020 przeszła już pier­wszą aktu­al­iza­cję. Dodała ona funkcję bracketingu.

Nokia Lumia 1020 dobrze jeszcze nie weszła na rynek, a jej soft­ware jest już aktu­al­i­zowany. Dokład­niej, zmi­any zostały zawarte w aplikacji fotograficznej Nokia Pro Cam. Nie chodzi jed­nak o łatanie dziur, popraw­ianie błędów i zapo­b­ie­ganie crashowa­niu — na szczęś­cie tego się ustrzeżono już na samym początku. Aktu­al­iza­cja miała na celu rozsz­erzyć funkcjon­al­ność. To mi się podoba!

Po zak­tu­al­i­zowa­niu do najnowszej wer­sji o numerze 1.6.0.2 można korzys­tać z nowej funkcji wykony­wa­nia zdjęć z tzw. brack­etingiem. Mówiąc po ludzku: jest to opcja pozwala­jąca na automaty­czne wyko­nanie kilku zdjęć jedno po drugim różnią­cymi się ustaw­ieni­ami ekspozy­cji. Dzięki temu, otrzy­mamy wiele wer­sji tej samej fotki, bardziej lub mniej rozjaśnione.

Nokia Pro Cam poz­woli na strze­le­nie trzech albo pię­ciu zdjęć w przedzi­ałach ekspozy­cji: -.5EV/+.5EV, –1EV/+1EV i –2EV/+2EV.

Brack­et­ing może się przy­dać bardziej zaawan­sowanym fotografom, którzy chcą wykony­wać jak najlep­sze zdję­cia nie tracąc przy tym wiele czasu na man­u­alny dobór odpowied­nich ustaw­ień. Wystar­czy sko­rzys­tać z nowej funkcji, a smart­fon zrobi kilka zdjęć, spośród których użytkownik sam później wybierze to, które uzna za najlepsze.

Obec­nie aplikacja Nokia Pro Cam jest dostępna wyłącznie na Nokię Lumia 1020.

 

Nokia Pro Cam — Download

Via

Ciekawe? Podziel się!