Komary są dla każdego z nas sporym utrapi­e­niem. Te dranie co wakacje starają się ze wszys­t­kich sił zep­suć nam wakacje. Co prawda nie ma żad­nej aplikacji na smart­fona, która by skutecznie odstraszała komary, lecz są za to takie, które poz­wolą nam się dowiedzieć o nich wielu przy­dat­nych rzeczy.

Przyz­nam, że Komary to niety­powa apka. Jest to mała skarb­nica wiedzy na temat tych małych skur­czy­byków, które każdego słonecznego wiec­zora wysysają z nas krew. Jeśli macie ich serdecznie dość, to może­cie zajrzeć do tego pro­gramu, w którym poz­na­cie najskuteczniejsze sposoby na zwal­czanie komarów, ich miejsca bytowa­nia  i wiele innych infor­ma­cji na ich temat. Dzięki tej aplikacji będziecie wiedzieć co robić, by komary nie miały z Wami najm­niejszych szans ;)

Twórca aplikacji niestety nie jest zbyt gadatliwy i swój pro­gram opisał krótkimi, żołnier­skimi słowami:

Zbiór ciekawych i przy­dat­nych infor­ma­cji na temat komarów.
 
 

Aplikacja Komary jest dostępna nie tylko na smart­fony z najnowszym mobil­nym sys­te­mem Microsoftu, tj. Win­dowsem Phone 8, lecz także na starszego i coraz mniej wspier­anego Win­dowsa Phone 7. Jest ona w całości pol­sko­języ­czna, co bardzo plusuje, lecz z kolei minusem jest fakt, że nie ma odau­torskiego wspar­cia — twórcy porzu­cili ją prawie rok temu na wer­sji 1.0, przez co nie licz­cie na zwięk­sze­nie ilości infor­ma­cji na temat komarów.

Komary — Download

Ciekawe? Podziel się!