Od dłuższego czasu słyszy się o tym, że Nokia ma w planach sprzedaż tableto­fonów i tabletów. Coś w tej kwestii się w końcu ruszyło, na co dowo­dem jest nowe zdję­cie, które trafiło do Internetu.

Tableto­fony oparte na Androidzie odnoszą spory sukces. Klienci pol­u­bili te urządzenia. Z tego powodu Nokia postanow­iła, że także stworzy swój tableto­fon. Dzięki temu będzie pier­wszą firmą, która stworzy urządze­nie tego typu pracu­jące pod kon­trolą sys­temu oper­a­cyjnego Win­dows Phone 8.

Tableto­fon z WP8? Brzmi intrygu­jąco. To, że takie urządze­nie jest już w pro­dukcji, potwierdza nowe zdję­cie przed­niej ramki prosto z linii pro­duk­cyjnej. Zostało ono udostęp­nione na stronie weibo, czyli chińskim odpowied­niku Twit­tera. Możemy zatem przy­puszczać, że duża Nokia przeszła już etap pro­jektu, lecz praw­dopodob­nie na zdję­ciu widz­imy jedynie pro­to­ty­pową część. Tak wczesna pro­dukcja na skalę masową byłaby sporym zaskoczeniem.

Nowa Nokia otrzyma ekran 6″ o rozdziel­czości Full HD. Zostanie zaprezen­towana po wypuszcze­niu aktu­al­iza­cji GDR3, a więc gdzieś pod koniec tego roku, lub z początkiem następnego.

Myślę, że w krótkim cza­sie jeszcze nie raz usłyszymy o tym modelu.

Via

Ciekawe? Podziel się!