Długo nie musieliśmy czekać — Sony aktu­al­iza­cje do Androida 4.3 zapowiedział już teraz, dzień po pre­mierze tego sys­temu. Zobacz­cie, które ze smart­fonów i tabletów tej firmy otrzy­mają aktualizację!

Android 4.3 Jelly Bean został zaprezen­towany na wczo­ra­jszej kon­fer­encji wraz z tabletem Nexus 7 II. O nowym sys­temie napisałem parę słów tutaj, więc nie będę się tu pow­tarzał. W skró­cie, otrzy­mał kon­trolę rodzi­ciel­ską i parę nieza­uważal­nych gołym okiem usprawnień.

Sony bardzo szy­bko, bo już teraz ogłosiło, które z jego urządzeń otrzy­mają aktu­al­iza­cję do Androida 4.3. Niestety nie wiemy, kiedy będą gotowe do pobra­nia. Miejmy nadzieję, że nastąpi to całkiem szy­bko, a Japończycy po cichu nie okroją swo­jej listy, co jest dość częstym pro­ced­erem wśród pro­du­cen­tów smartfonów.

Mod­ele, które otrzy­mają nowego Androida 4.3 Jelly Bean:

Sony też poin­for­mowało, że wciąż pracuje nad aktu­al­iza­cją do Androida w wer­sji 4.2 Jelly Bean dla smart­fona Sony Xpe­ria ZR i tabletu Sony Xpe­ria Tablet Z i zostanie ona opub­likowana wraz z początkiem sierpnia.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!