Wczo­raj Google zaprezen­towało drugą odsłonę swo­jego sied­miocalowego tabletu. Wieść niesie, że także i więk­szy Nexus 10 wkrótce zostanie zastą­pi­ony nowszym modelem.

Nexus 10 stwor­zony we współpracy z Sam­sungiem jest bardzo udanym, choć niedoce­ni­anym tabletem. Podoba mi się jego szczegółowy wyświ­et­lacz, spory zapas mocy i przyz­woita cena. Szkoda tylko, że w naszym kraju został skazany na porażkę — nie był ofic­jal­nie ofer­owany w naszym kraju.

Być może jego smut­nego losu nie podzieli następca — Nexus 10 II, który także zostanie wypro­dukowany przez Sam­sunga. To, że mamy się go spodziewać niebawem, potwierdził Amir Efrati , który o niedalekiej pre­mierze kole­jnego Nexusa dowiedział się od pra­cown­ika Google’a, Sun­dara Pichai, czym pochwalił się na swoim Twitterze:

Spodziewa­j­cie się zobaczyć nowego tableta z Androi­dem, dziesię­ciocalowego Nexusa 10 (pro­dukcji Sam­sunga) w bliskiej przyszłości, Sun­dar Pichai z Google’a tak mi powiedział.

Niestety, żad­nych konkretów na dzień dzisiejszy nie ma. Żad­nej specy­fikacji, zdjęć z prze­cieków, czy przy­bliżonej daty pre­miery. Właś­ci­wie, powyższy wpis to na razie jedyna infor­ma­cja na temat Nexusa 10 II.

Via

Ciekawe? Podziel się!