Pewien inter­nauta postanowił stworzyć Win­dows Phone’a na nowo. Wrzu­cił do sieci swoją prezen­tację wideo, w której zaprezen­tował inter­fejs i funkcjon­al­ność stwor­zonej przez siebie kon­cep­cyjnej wizji kole­jnych mobil­nych okienek. Oso­biś­cie jestem pod wrażeniem!

Chris­t­ian Del Rosario stworzył własną wizję tego, jak będzie wyglą­dać kole­jna wer­sja sys­temu Win­dows Phone (nazwaną przez siebie jako 8.1 lub 9.0). Efekt prac jest naprawdę zdu­miewa­jący i byłbym zach­wycony, gdyby wiele z tych pomysłów zostało wdrożonych przez Microsoft (pomarzyć zawsze można…).

 

 


Zupełnie przepro­jek­towany został ekran główny. Jako, że nowy WP otrzyma wspar­cie dla ekranów wysok­iej rozdziel­czości, pojaw­iło się więcej dostęp­nych kafelek — aż w sześ­ciu kolum­nach. Nowym pomysłem są fold­ery, które mogą przy­brać rozmiar kafelki 2x2 lub 3x3. Niek­tóre z kafelek mogą zaw­ierać w sobie przy­ciski, np. do sterowa­nia muzyką.

Fajnie prezen­tuje się sterowanie ges­tami. Poprzez nie możemy m.in. zamykać aplikacje albo przy­woły­wać okienko skrótów do najczęś­ciej uży­wanych funkcji. Na nowo został stwor­zony menedżer aplikacji. Ekran w każdej chwili można podzielić na dwie części, w których będą wyświ­et­lane osobne aplikacje — tak, jak w nowych Sam­sun­gach Galaxy.

Oczy­wiś­cie, świeżych pomysłów jest zde­cy­dowanie więcej. Czy chcielibyś­cie, by następny Win­dows Phone właśnie tak wyglą­dał? Ja zde­cy­dowanie bym chciał!

Via

Ciekawe? Podziel się!