Nexus 7 drugiej gen­er­acji właśnie został ofic­jal­nie zaprezen­towany na kon­fer­encji Google. Jest się z czego cieszyć, gdyż jest to tablet zarówno mocny, jak i przystępny.

Nowy Nexus co prawda niespodzianką nie jest, gdyż widzieliśmy już parę prze­cieków z jego udzi­ałem, lecz to dopiero teraz nad­szedł czas jego ofic­jal­nej premiery.

Nexus 7 II otrzyma już na star­cie Androida 4.3 Jelly Bean. Zgadza się — 4.3. To właśnie wraz z pre­mierą tego urządzenia została zaprezen­towana nowa wer­sja Androida, lecz o tym dokład­niej napiszę w kole­jnym artykule. W każdym razie, nowy tablet będzie pier­wszym urządze­niem z pre­in­stalowanym sys­te­mem Android w tej właśnie wersji.

Tablet Google’a drugiej gen­er­acji bije swo­jego poprzed­nika chyba pod każdym wzglę­dem. Jest lże­jszy, cieńszy i oczy­wiś­cie szyb­szy. To ostat­nie jest zasługą czterordzeniowego pro­ce­sora Snap­dragon S4 Pro 1,5 GHz, układu graficznego Adreno 320 i 2 GB pamięci RAM. Nie zabrakło łączności LTE, wyjś­cia HDMI, NFC i wspar­cia dla bezprze­wodowego ładowania.

Całkiem przy­jem­nie prezen­tuje się wyświ­et­lacz. Jest to sied­miocalowy panel o rozdziel­czości 1920 x 1200, dzięki czemu udało się osiągnąć bardzo wysokie zagęszcze­nie pik­seli. Spek­trum wyświ­et­lanych barw jest podobno o 30% szer­sze, niż w przy­padku pier­wszej Nexusa 7 pier­wszej generacji.

 

 


Nowy tablet zade­bi­u­tuje w dwóch wer­s­jach różnią­cych się pojem­noś­cią: 16 i 32 GB. Niestety, należy zapom­nieć o możli­wości pow­ięk­sze­niu jej za pomocą kart pamięci — jak w żad­nym innym Nexusie, również i tutaj zabrakło tej możliwości.

Nexus 7 II gen. na papierze cechuje się mocą o 80% więk­szą i trzykrot­nie szyb­szym ukła­dem graficznym od starego brata. W dodatku, posi­ada stere­o­fon­iczne głośniki, a bate­ria poz­woli na 10 godzin przeglą­da­nia sieci  lub 9 godzin odt­warza­nia filmów w rozdziel­czości HD. Co ciekawe, nie poz­nal­iśmy jej dokład­nej pojemności.

Tablet został wyce­niony następująco:

  • Nexus 7 II 16 GB — 229,99$
  • Nexus 7 II 32 GB — 269,99$
  • Nexus 7 II 32 GB LTE — 349,99$

Niestety, ofic­jal­nie tablet nie będzie dostępny w sprzedaży w Polsce, lecz nie martwcie się — sporo sklepów sprowadzi go z zagranicy.

Via

Ciekawe? Podziel się!