Sam­sung w ubiegłym tygod­niu obiecał nam, że wkrótce pokaże nowy pro­ce­sor z rodziny Exynos 5 Octa. Obiet­nica została dotrzy­mana, a Sam­sung teraz może się pochwalić nowym, jeszcze szyb­szym chipsetem.

Sam­sung Exynos 5420 to nieco ulep­szona odmi­ana pro­ce­sora znanego nam dobrze z Sam­sunga Galaxy S4. Tak, jak poprzed­nik, charak­teryzuje się struk­turą 4+4. To oznacza, że nie mamy rzeczy­wiś­cie do czynienia z jed­nym ośmiordzeniowym ukła­dem, lecz z dwoma czterordzeniowymi, które pracują naprzemiennie.

Zmi­anie uległy zegary obu pro­ce­sorów. Cztery naj­moc­niejsze rdze­nie ARM Cor­tex A15 teraz pracują w częs­totli­wości 1,8 GHz, a rdze­nie pomoc­nicze w 1,3 GHz. W obu przy­pad­kach zegary pod­wyższyły się o 100 MHz wzglę­dem poprzed­nika, tj. Exynosa 5410. Oprócz tego zas­tosowano także kilka innych ulep­szeń, dzięki czemu udało się uzyskać nawet do 20% więcej mocy nie zwięk­sza­jąc przy tym prądożerności.

Duża zmi­ana nastąpiła w kwestii układu graficznego. Starsze Pow­erVR SGX544MP3 zostało zastą­pi­one przez  sześ­ciordzeniowe ARM Mali-T628 MP6. Korzysta ono z tech­nologii GPGPU, która poprzez wykony­wanie niek­tórych pro­cesów pozwala na odciąże­nie pro­ce­sora. Nowe GPU obsługuje bib­lioteki OpenGL ES 3.0 i Open CL 1.1. Sam­sung chwali się, że zas­tosowany układ graficzny jest aż dwa razy lep­szy od poprzedniego.

Na razie nie wiadomo, w jakich urządzeni­ach nowy Exynos zostanie użyty. Możemy się spodziewać, że trafi do Galaxy Note’a III, lecz równie dobrze nad­chodzący tableto­fon Sam­sunga może sko­rzys­tać ze Snap­drag­ona 800.

Via

Ciekawe? Podziel się!