Stało się! Nokia mówiąc o czymś dużym miała na myśli swój nowy smart­fon — Nokię Lumia 625. Cechą charak­terysty­czną tego mod­elu jest bardzo duży jak na tę klasę, bo aż 4,7-calowy wyświetlacz.

Duże wyświ­et­lacze stały się modne. Nie ważne, że smart­fony wyposażone w pan­ele o przekąt­nej ponad 4,3″ są niewygodne i można mieć prob­lemy ze schowaniem ich do małych kieszeni, ale klienci i tak kupują je bardzo chęt­nie. Oczy­wiś­cie, więk­szy wyświ­et­lacz ma sporo zalet. Lep­iej się na nim ogląda zdję­cia, filmy czy strony inter­ne­towe, może wyświ­etlić więcej infor­ma­cji naraz, a smart­fon wyglą­dem bardziej przy­pom­ina drogi i ekskluzy­wny produkt.

Nokia zrozu­mi­ała, że warto mieć w swo­jej ofer­cie smart­fona, który wcale nie kosz­tuje majątku, a charak­teryzuje się sporym ekranem. Taka właśnie jest nowa Nokia Lumia 625, która została zaprezen­towana dzisiaj.

Nokia Lumia 625 cechuje się wyświ­et­laczem o przekąt­nej 4,7″ — tak samo dużym, jak w HTC One czy LG L9. Niestety, nie jest to panel najwyższej jakości, gdyż cechuje się rozdziel­czoś­cią 480 x 800 pik­seli, co daje współczyn­nik PPI na poziomie 201. W zamian za małe zagęszcze­nie użytkown­icy otrzy­mają wysoką czytel­ność w słońcu, tryb wysok­iej jas­ności, pod­bi­cie kolorów i możli­wość sterowa­nia nie tylko pal­cem, lecz np. rękawiczką.

Bardzo dobrym pomysłem Nokii było wyposaże­nie jej nowego smart­fona w łączność LTE. Umożli­wia ona dziesię­ciokrot­nie szyb­sze połączenia, dzięki czemu bez zająknię­cia będzie można przykład­owo odt­warzać filmiki z YouTube’a. LTE wyko­rzys­tane w smart­fonie z tej półki cenowej jest rzad­koś­cią, co tym bardziej się ceni.

Do Nokii Lumia 625 trafił dwur­dzeniowy pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon S4 MSM8930 o tak­towa­niu 1,2 GHz wspo­ma­gany przez 512 MB pamięci RAM. Taki duet gwaran­tuje wystar­cza­jąco dużo mocy, by móc korzys­tać ze smart­fona bez niemiłych ścinek sys­te­mowych. Oprócz tego zna­jdziemy aku­mu­la­tor 2000 mAh, aparat 5 Mpix z nagry­waniem filmów 1080p w stałych 30 klatkach, 8 GB pamięci wbu­dowanej i slot na karty micro-SD do 64 GB.

Nokia Lumia 625 trafi do sprzedaży w kolorach: pomarańc­zowym, żół­tym, zielonym, białym i czarnym i na star­cie otrzyma wer­sję Win­dowsa Phone 8 z pre­in­stalowaną aktu­al­iza­cją Amber.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!