HTC po cichu zaprezen­towało swój nowy model ze śred­niej półki. HTC Desire 500, bo o nim mowa, prezen­tuje się całkiem przyz­woicie i może wzbudzić uwagę swoim nietuzinkowym wyglądem.

Desire 500 to przepis od HTC na smart­fona ze śred­niej półki. Jako całok­sz­tałt prezen­tuje się całkiem fajnie i jest szansa, że sporo osób poszuku­ją­cych taniego, lecz mul­ti­me­di­al­nego smart­fona wybierze właśnie ten model.

Co może zaskaki­wać, HTC Desire 500 zostanie wyposażony w pro­ce­sor o czterech rdzeni­ach. Nie ma jed­nak się czym zach­wycać, gdyż jest to zaled­wie Snap­dragon 200, więc najsłab­sza czterordzeniowa jed­nos­tka przez­nac­zona dla urządzeń mobil­nych. Pamięć RAM wyniesie 1 GB, a przestrzeni dyskowej otrzy­mamy 4 GB (z możli­woś­cią rozsz­erzenia o karty pamięci do 64 GB).

Wyświ­et­lacz SLCD w nowym HTC posi­ada przekątną 4,3″ i rozdziel­czość 800 x 480 pik­seli. Pod tym wzglę­dem jest raczej przeciętnie.

Ciekawie prezen­tuje się aparat, gdyż nie jest to jed­nos­tka Ultra­pix­els, do której HTC nas przyzwycza­iło w ostat­nich cza­sach. Zami­ast tego, zde­cy­dowano się na aparat 8 Mpix z chipem ImageChip. Takie samo rozwiązanie znalazło miejsce we wcześniejszym flagowcu HTC, czyli w One X.

HTC Desire 500 otrzyma nakładkę sys­te­mową Sense 5.0 wyposażoną w ekran główny Blink­Feed. Niestety, zabrakło innej cechy charak­terysty­cznej dla nowych smart­fonów HTC — stere­o­fon­icznych głośników Boom­Sound, zami­ast których zna­jdziemy poje­dynczy, słab­szy głośnik z tyłu obudowy.

HTC Desire 500 został wyce­niony w Tajwanie za 400$, czyli za ok. 1 300 zł. Czy trafi do Pol­ski? Co do tego mam wąt­pli­wości, choć szansa istnieje.

Via

Ciekawe? Podziel się!