Na ofic­jal­nym blogu Nokii pojaw­iła się infor­ma­cja, że Fińska firma ma zamiar jutro pokazać coś WIELKIEGO. Tableto­fon? Tablet? A może coś jeszcze innego?

Mogliśmy się tego spodziewać, że po pre­mierze Lumii 1020 Nokia postanowi pra­cować na niższych obro­tach i trochę sobie odpocząć. Nic z tych rzeczy! Już jutro ma mieć miejsce kole­jne ważne wydarze­nie z udzi­ałem tej firmy.

23 lipca o godzinie 10:00 ma się odbyć prezen­tacja czegoś, co zostało nazwane DUŻYM. 

Ofic­jalny komu­nikat brzmi następująco:

Coś DUŻEGO pojawi się tutaj jutro

Nie możemy wam jeszcze powiedzieć, co to będzie. Powiemy wam za to, kiedy to zostanie pokazane. Wyczeku­j­cie tego jutro o godzinie 9 czasu londyńskiego.

Do zobaczenia!

Cóż… Skoro w wiado­mości słowo duże zostało tak wyek­sponowane, to log­icznie byłoby przy­puszczać, że Nokia zaprezen­tuje nam tableto­fon lub nawet tablet. Oso­biś­cie jed­nak nie jestem co do tych opcji przeko­nany, gdyż nie dość, że z pewnoś­cią doczekalibyśmy się konkret­nych prze­cieków na ten temat, to —  po drugie — aktu­al­iza­cja GDR3 pozwala­jąca na obsługę wyższych rozdziel­czości nade­jdzie nie prędzej, jak pod koniec tego roku. Z resztą, o prezen­tacji tabletu/tabletofonu nie bylibyśmy infor­mowani w dzień przed prezentacją.

Oso­biś­cie bardziej bym się skła­niał do tego, że chodzi o jakąś dużą aktu­al­iza­cję map HERE, czy pre­mierę kole­jnej Nokii Asha. Z tym, że duża Asha brzmi jak oksy­moron, więc ta opcja też mnie nie przekonuje.

Po prostu poczeka­jmy do jutra, wtedy wszys­tko się wyjaśni :)

Via

Ciekawe? Podziel się!