HTC po długim cza­sie zwleka­nia w końcu pokazało światu pom­niejs­zoną wer­sję swo­jego topowego smart­fona. Oto tajska odpowiedź na Sam­sunga Galaxy S4 Mini.

HTC One Mini za sprawą licznych prze­cieków jest nam znany już od dawna, lecz dopiero teraz HTC postanow­iło ogłosić pre­mierę tego modelu.

Nowe HTC jest nie tylko mniejsze, lecz także tańsze i wol­niejsze od swo­jego więk­szego brata. Na wyposaże­niu HTC One Mini znalazł się wyświ­et­lacz 4,3″ o rozdziel­czości 720x1280 pik­seli, dwur­dzeniowy pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 400 pracu­jący w częs­totli­wości maksy­mal­nej 1,4 GHz, 1 GB RAM-u i 16 GB pamięci wewnętrznej.

Niezmieniony wzglę­dem dużego HTC One pozostał aparat Ultra­pix­els o rozdziel­czości 4 Mpix, choć pozbaw­iono go mech­a­nizmu opty­cznej sta­bi­liza­cji obrazu. Jako kole­jną fir­mową cechę należy wspom­nieć głośniki Boom­Sound zna­j­du­jące się z przodu obu­dowy, które dają znacznie czyst­szy dźwięk, niż konkurencja.

Urządze­nie dzi­ała pod kon­trolą Androida 4.2.2 Jelly Bean z nakładką sys­te­mową Sense 5 — tj. taką samą, która trafiła do HTC One. Posi­ada ona m.in. charak­terysty­czny ekran główny Blink­Feed oraz możli­wość tworzenia krót­kich filmków, tzw. Zoe.

HTC One Mini pojawi się w sprzedaży na przełomie sierp­nia i września.

Via

Ciekawe? Podziel się!