Jeśli myśli­cie, że smart­fony z klapką nie mają już racji bytu, to wiedz­cie, że Sam­sung ma na ten temat inne zdanie. Dowo­dem na to jest Sam­sung Galaxy Folder, który powinien wkrótce zostać zaprezentowany.

Tele­fon z klapką (clamshell) został wymyślony przez Motorolę w 1996 roku. Obu­dowy tego typu przyjęły się całkiem dobrze, zwłaszcza w Japonii, Korei i Stanach Zjed­noc­zonych. Ich pop­u­larność zaczęła gwał­townie maleć od momentu pre­miery iPhone’a, który spowodował boom na smart­fony z ekranem dotykowym. Nie jest jed­nak powiedziane, że tele­fony z klapką umarły śmier­cią nat­u­ralną, czego dowo­dem jest Sam­sung Galaxy Folder.

Galaxy Folder praw­dopodob­nie trafi wyłącznie na rynek kore­ański i będzie należał do niskiego seg­mentu. Otrzyma dwur­dzeniowy pro­ce­sor pro­ce­sor Snap­dragon S4, ekran o rozdziel­czości 800x480 pik­seli, wspar­cie dla LTE i aktu­al­nie najnowszego Androida Jelly Bean 4.2.2.

Nic nie wróży tego, by Sam­sung Galaxy Folder zyskał sporą pop­u­larność. Realia ryku się zmieniły i od paru lat nikt już się nie decy­duje na tele­fony z klapką — nie są ani modne, ani prak­ty­czne. Ja go trak­tuję jako przy­jemną cieka­wostkę i kole­jną zapcha­jdz­i­urę w rodzinie Galaxy.

Warto też wspom­nieć, że Sam­sung rok temu wydał podobne urządze­nie o nazwie SCH-W2013które trafiło na rynek chiński i było reklam­owane przez samego Jack­iego Chana. Jako, że Galaxy Folder nie został jeszcze sfo­tografowany ani nie można w sieci natrafić na jego ren­dery, to właśnie SCH-W2013 trafił na nagłówek.

Via

Ciekawe? Podziel się!