Win­dows Phone 8 ma już swój odpowied­nik dla Insta­grama. Teraz posi­adacze smart­fonów z tym sys­te­mem mogą korzys­tać z aplikacji 6Sec, ofer­u­jącej dostęp do innej, lecz
podob­nej społeczności. Mowa o Vine, której użytkown­icy dzielą się zabawnymi (lub nie), sześ­ciosekun­dowymi filmikami.

 

Sklep Win­dows Phone 8 z każdym dniem się pow­ięk­sza i ofer­uje coraz więcej odpowied­ników naj­ciekawszych apek z iOS–a i Androida. Od wczo­raj należy do nich 6Sec, które jest klien­tem aplikacji Vine.

 

Vine początkowo ukazało się wyłącznie na urządzenia Apple’a i osiągnęło sporą pop­u­larność. Niedawno trafiło także na sys­tem Android. Pro­gram ten pozwalał użytkown­ikom na wysyłanie krót­kich, trwa­ją­cych do sześ­ciu sekund filmików oraz ich lajkowanie i komen­towanie, co poz­woliło wyk­sz­tał­cić swego rodzaju społeczność wideoam­a­torów. Podobieństwo do Insta­grama jest tutaj ogromne. Swoją drogą, Insta­gram od niedawna również pozwala na dodawanie filmików, co nie miałoby miejsca, gdyby nie ist­nie­nie konkurenta pod postacią Vine.

 

 

6Sec to kom­pletny klient Vine’a, który jest co prawda dar­mowy, lecz… nie do końca. Dodanie dwóch pier­wszych klipów wideo jest nieod­płatne, lecz możli­wość upload­owa­nia ich bez lim­itów kosz­tuje 1,49$. Na szczęś­cie za darmo wciąż możemy oglą­dać dzieła innych użytkown­ików, choć nie jest to coś, co zad­owoli wszystkich.

 

Aplikacja 6Sec jest dostępna dla smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone 8 i można ją pobrać za pomocą poniższego linka:

 

Ciekawe? Podziel się!