Już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że Sony pracuje nad smart­fonem i1 Honami, który ma otrzy­mać między innymi rewela­cyjny aparat 20 Mpix. Nowe infor­ma­cje głoszą, że ten smart­fon otrzyma swoją pom­niejs­zoną wer­sję, która nie będzie mu w niczym ustępować.

W tym roku pro­du­cenci smart­fonów postanow­ili wziąć się na poważnie za funkcje fotograficzne, co zasługuje na spore pochwały. Sam­sung wypuś­cił Sam­sunga Galaxy S4 Zoom, Nokia ma swoją Lumię 1020, a pre­miera Sony i1 Honami zbliża się wielkimi krokami.

Nad­chodzący smart­fon Sonego ma wyróż­niać się aparatem 20 Mpix , który poz­woli na nagry­wanie filmów w wielkiej rozdziel­czości 4K. Aby to w ogóle było możliwe, konieczne jest zas­tosowanie bardzo szy­bkiego pro­ce­sora. Na szczęś­cie, tutaj nie ma się co martwić, gdyż Honami sko­rzysta ze Snap­drag­ona 800 o tak­towa­niu 2,3 GHz. Oprócz niego, powin­niśmy się spodziewać 2 GB RAM-u.

Najnowsze doniesienia mówią, że Sony pracuje także nad pom­niejs­zoną odmi­aną Honami, która nie będzie ustępować swo­jej więk­szej odmi­anie pod wzglę­dem aparatu i wyda­jności. Honami Mini ma dostać czte­rocalowy ekran, więc będzie naprawdę poręczne. Na obecną chwilę nie wiadomo jeszcze jed­nak, czy zmi­any dotkną tech­nologii wyświ­et­lacza. Miejmy nadzieję, że nie, gdyż duże Honami ma charak­tery­zować się ekranem wspar­tym tech­nologią Tri­lu­mi­nos, która rzeczy­wiś­cie sprawia dobre wraże­nie i wypada dużo lep­iej na tle wcześniejszych pan­eli Sonego.

Jesteśmy przyzwycza­jeni do tego, że wer­sje Mini smart­fonów są gorsze od swoich więk­szych pier­wow­zorów, czego najlep­szym przykła­dem jest Sam­sung Galaxy S4 Mini. Osoby, które chcą mieć poręczny (mniej więcej czte­rocalowy) smart­fon obec­nie nie mają dużego wyboru — albo biorą iPhone’a, albo są zmus­zone do smart­fonów o słabej specy­fikacji sprzę­towej. Honami Mini ma zatem szansę wstrzelić się w niszę, przez co może odnieść sukces.

Via

Ciekawe? Podziel się!