Choć pro­du­cenci spędzają mnóstwo czasu na pro­jek­towa­niu bardzo zaawan­sowanych smart­fonów z wyższej półki, to nie zawsze są one tak pop­u­larne jak te naj­tańsze urządzenia. Tak właśnie jest w przy­padku Nokii, której Lumia 520 sprzedaje się lep­iej, niż jakikol­wiek inny Win­dows Phone.

Sprzedaż Nokii Lumia 520 na tle innych urządzeń tej firmy wypada naprawdę nieźle. Oczy­wiś­cie, spora w tym zasługa niskiej ceny i niezłego wykonania.

Właś­ci­wie wszys­tkie smart­fony z niskiej półki cenowej bazują na Androidzie, który nie jest dobrym sys­te­mem dla urządzeń o słabej specy­fikacji sprzę­towej. Na tle ich wszys­t­kich Lumia 520 wypada naprawdę dobrze — pomimo zaled­wie 512 MB pamięci RAM potrafi chodzić żwawo i nie ma prob­lemów z zachowaniem płyn­ności w prze­ci­wieńst­wie do android­owej konkurencji.

To, że Lumia 520 jest najpop­u­larniejszym smart­fonem z Win­dows Phone dowiedzieliśmy się za sprawą badań rynku przeprowad­zonych przez AdDu­plex. Poniżej umieszczamy wykresy przed­staw­ia­jące pro­cen­towy udział poszczegól­nych smart­fonów z Win­dows Phone:

Smart­fony Win­dows Phone — ogól­noświa­towy udział w rynku

Wzrost pop­u­larności Lumii 520:

Smart­fony Win­dows Phone — ogól­noświa­towy udział w rynku

Via

Ciekawe? Podziel się!