Oprócz szczegółowej specy­fikacji Lumii 1020 do sieci trafiły nowe ren­dery pra­sowe. Wśród nich zna­j­duje się między innymi grafika prezen­tu­jąca nad­chodzącą Nokię w gripie fotograficznym.

Ekipa The Verge weszła w posi­adanie czterech nowych ren­derów przed­staw­ia­ją­cych Nokię Lumia 1020. Zwróć­cie uwagę, że na jed­nej z grafik zna­j­duje się także grip, o którym wspom­i­nal­iśmy już wcześniej. Moim zdaniem wygląda on świet­nie :D Ren­dery może­cie zobaczyć poniżej:

Poza tym, ViziLeaks pokazało screen (a właś­ci­wie to dwa) z aplikacji fotograficznej Nokia Pro Cam­era. Potwierdza on to, że ta apka poz­woli użytkown­ikowi na swo­bodne zmieni­anie ustaw­ień ręcznie.

 

To jeszcze nie wszys­tko! Oper­a­tor AT&T już przy­go­tował krótki spot reklam­owy przed­staw­ia­jący Lumię 1020:
 

Via

 

Ciekawe? Podziel się!