LG szczyci się, że udało mu się wypro­dukować naj­cieńszy na świecie ekran Full HD stwor­zony z myślą o smart­fonach. Trzeba przyz­nać, że 2,2 mm grubości robi spore wrażenie.

Pro­du­cenci smart­fonów lubią prześ­ci­gać się w budowa­niu jak naj­cieńszych smart­fonów (obec­nie prym wiedzie Huawei Ascend P6). Swoje trzy grosze dorzu­ciło w tej dziedzinie również LG, które zaprezen­towało wyświ­et­lacz włas­nej pro­dukcji o grubości zaled­wie 2,2 mm.

Nie tylko grubość i rozdziel­czość jest w tym przy­padku imponu­jąca — LG postarało się także w kwestii redukcji ramki, która mierzy tylko 2,3 mm, a przekątna ekranu wynosi 5,2″. Jakość wyświ­et­lanego obrazu również ma być czymś god­nym pochwały — nie zna­jdziemy tu niesławnej matrycy Pen­Tile, a LG zad­bało o autorskie rozwiąza­nia takie, jak Zero­gap Touch czy Advanced One-Glass-Solution.

No właśnie — przekątna 5,2″ sugeruje, że zaprezen­towany panel trafi do zapowiadanego LG Opti­musa G2, któego pre­miera zaplanowana jest na przyszły miesiąc. Będzie to urządze­nie klasy high-end, które będzie mogło powal­czyć z m.in. HTC One i Sony Xpe­ria Z.

Co ciekawe, omaw­iany wyświ­et­lacz będzie się charak­tery­zował jas­noś­cią wyższą, niż w przy­padku stan­dar­d­owych ekranów. Wyniesie ona 535 nitów, co w porów­na­niu do 475 nitów w Sam­sungu Galaxy S4 robi dobre wraże­nie. Wysoka jas­ność przełoży się przede wszys­tkim na dobrą czytel­ność w słońcu.

Via

Ciekawe? Podziel się!