Kilka dni temu pisałem o tym, że Intel zaprzeczył, jakoby Tizen miał zostać porzu­cony. Teraz utwierdza nas w takim przeko­na­niu Sam­sung, który ogłosił konkurs na najlep­sze aplikacje przez­nac­zone dla tego systemu.

Co Sam­sung może zdzi­ałać, by spop­u­lary­zować swój przyszły sys­tem? Oczy­wiś­cie najważniejsze będą mar­ket­ing i duża ilość przy­dat­nych aplikacji przez­nac­zonych pod niego. Dewelop­erzy jed­nak nie będą mieć powodu, by zacząć pisać pro­gramy z myślą o niewydanej jeszcze plat­formie, która nie wiadomo czy się przyjmie. Z tego powodu kore­ański gigant postanowił zor­ga­ni­zować konkurs, w którym nagrodzi pieniężnie twór­ców naj­ciekawszych aplikacji.

Nagrody będą przyz­nawane w dwóch kat­e­go­ri­ach: za grę i za aplikację nie będącą grą.

Twórcy najlep­szej gry otrzy­mają aż 200 000$ nagrody. Zostaną wyło­nione także dwie pro­dukcje, które zasłużą na 100 000$ i trzy na 40 000$.

Pula nagród w kat­e­gorii nie-gier jest nieco mniejsza, lecz wciąż bardzo kusząca. Za pier­wsze miejsce przysługuje 120 000$, 60 000$ za dwa drugie miejsca i 30 000$ za trzy trzecie.

To tylko niek­tóre z nagród. Warto też dodać, że 10 najlep­szych aplikacji opar­tych na HTML5 otrzyma 50 000$. Sam­sung łącznie wyz­naczył 54 nagrody w 9 kategoriach.

Aplikacje można zgłaszać do listopada bieżącego roku, a udział w akcji można wziąć poprzez wypełnie­nie tego formularza.

Ten sposób zachę­ca­nia dewelop­erów z całego świata do wypuszcza­nia gier i pro­gramów na nową plat­formę wydaje mi się bardzo intere­su­jący. Wysokie nagrody pieniężne na pewno przy­ciągną wielu twór­ców, przez co Tizen już na star­cie będzie ofer­ował spory wach­larz con­tentu do pobra­nia w wewnętrznym sklepie.

Via

Ciekawe? Podziel się!