Tegra 4 pomimo bardzo dużej mocy obliczeniowej jakoś nie zyskała zau­fa­nia wśród pro­du­cen­tów smart­fonów. ZTE postanow­iło jed­nak dać układ­owi Nvidii szansę w nad­chodzą­cym smart­fonie o tym­cza­sowej nazwie ZTE U988S.

Jeśli infor­ma­cja z prze­cieku okaże się prawdziwa, to U988S stanie się praw­dopodob­nie pier­wszym na świecie smart­fonem korzys­ta­ją­cym z Tegry 4. Muszę jed­nak ostudzić Wasz zapał — to, że trafi on do sprzedaży poza grani­cami Chińskiej Repub­liki Ludowej są bardzo małe.

Nowy ZTE prezen­tuje się nader przy­jem­nie. Oso­biś­cie spodobał mi się jego wygląd, choć plas­tikowa obu­dowa nie zapowiada się na wyjątkowo odporną. Podob­nie z pos­re­brzanymi przy­ciskami, które początkowo mogą się spodobać, lecz wydaje mi się, że z cza­sem farba będzie od nich odchodzić ochoczo. Grubość smart­fona będzie wynosić coś w grani­cach 9 milimetrów.

Pod wzglę­dem specy­fikacji źle nie jest. W końcu w U988S znaleźć się ma Tegra 4 o częs­totli­wości 1,8 GHz. Oprócz niej możemy się spodziewać 2 GB pamięci RAM, pię­ciocalowego ekranu o rozdziel­czości Full HD, aparatu 13 Mpix, slotu na karty pamięci i Androida w wer­sji 4.2.1 Jelly Bean. 

Na tym kończą się doniesienia na temat ZTE U988S. Nie znamy jego przy­puszczal­nej daty pre­miery, ceny i rynków docelowych (pewnikiem są tylko Chiny).

Via

Ciekawe? Podziel się!