Być może nie ma w tym nic dzi­wnego, że prezes dzi­ału Win­dows Phone w Microsof­cie już od (co najm­niej) tygod­nia bawi się Lumią 1020, lecz zaskaki­wać może to, że już teraz pub­likuje na swoim pro­filu w ser­wisie Flickr fotki wyko­nane tym smart­fonem. Jak się prezen­tują? Przekon­a­j­cie się sami!

Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani, jak prezen­tują się fotki wyko­nane Nokią Lumia 1020, to macie ku temu świetną okazję. Joe Belfiore wybrał się z tym smart­fonem do Fin­landzkiego Naan­tali, gdzie ustrzelił parę fotek. Oto one:

Niestety, nie zostały one wysłane w pełnej rozdziel­czości 41 Mpix, lecz i tak nie ma co narzekać — nawet w pom­niejsze­niu (5 i 3,7 Mpix) fotografie prezen­tują się rewela­cyjnie. Są ide­al­nie ostre, świet­nie wygląda głębia i ekspozy­cja nie spraw­iła najm­niejszych prob­lemów: niebo nie jest przepalone, a pier­wszy plan nie sprawia wraże­nia zbyt ciem­nego. Sam­sung, HTC i Sony zostają daleko w tyle :)

Na taki Pure­View czekałem od dawna.

Dodatkowo należy wspom­nieć, że nazwa Lumia 1020 została potwierd­zona dzięki danym w EXIF. Żaden EOS, Lumia 909, Lumia 1080 czy Elvis. Jest tak, jak pisal­iśmy już wcześniej ;)

Pre­miera Lumii 1020 nastąpi już w ten czwartek. Będziemy Was na bieżąco infor­mować o tym wydarzeniu.

Via

Ciekawe? Podziel się!