Widząc to, jak dobrze sprzedają się smart­fony z dużymi ekranami Nokia być może postanowi sama zaofer­ować nowe mod­ele o przekąt­nych od 4,5 do 5,5″ jeszcze w tym roku. Jakby tego było mało, powin­niśmy się spodziewać także dwóch tabletów i około sied­miocalowego tableto­fonu. No, ale równie dobrze wszys­tko to może być tylko zwykłą plotką…

Ser­wis MyNoki­aBlog poin­for­mował, że otrzy­mał infor­ma­cję od anon­i­mowego nadawcy, która miałaby przed­staw­iać plany Nokii w sprawie nowych urządzeń. Jeśli wiado­mość niesie prawdę, to powin­niśmy przy­go­tować się na coś dosłownie wielkiego.

Infor­ma­tor wspom­ina o tym, że niek­tóre smart­fony i tablety zostaną wyposażone w naprawdę dobre aparaty fotograficzne. Czyżby chodz­iło o Pure­View? Oso­biś­cie nie widzę świ­et­lanej przyszłości tej tech­nologii w table­tach — robi­e­nie zdjęć table­tami wygląda po prostu głu­pio, a i wygodne też nie jest ;) No ale skoro Nokia dys­ponuje odpowied­nią tech­nologią, to czemu ma się ograniczać?

No właśnie — wspom­ni­ałem wyżej o table­tach. Nokia ma rzekomo pra­cować nad dwoma table­tami, oboma wyko­nanymi z amelin­ium alu­minium. Pomimo powszech­nej opinii, że nie da się go poma­lować, będą ofer­owane w sze­rok­iej gamie kolorów: czarnym, białym, zielonym, niebieskim, różowym i żół­tym. Pier­wszy z tych tabletów otrzyma ekran 10,5″ i obu­dowę o grubości 8,5 mm, nato­mi­ast drugi z nich ma być wyposażony w 8,5″ wyświetlacz.

Bardzo intrygu­jąco przed­stawia się plan pow­ięk­szenia wszys­t­kich smart­fonów. Wychodzi na to, że najm­niejsza Lumia 525 otrzyma ekran… 4,5″, czyli taki sam, jak w Lumii 925!

Dokład­niej, będzie to wyglą­dać tak:

  • Nokia Lumia 525 – 4,5″
  • Nokia Lumia 625 — 4,6″
  • Nokia Lumia 725 — 5″
  • Nokia Lumia 825 — 5,2″
  • Nokia Lumia 926 — 5,5″

Dodatkowo, Nokia myśli o tableto­fonie z ekranem w rozmi­arze 6–7″, lecz ten najpewniej zostanie zaprezen­towany dopiero czer­wcu 2014.

Co myśli­cie o tej plotce? Infor­ma­cji zaw­iera wiele, jest dość szczegółowa, lecz czy prawdziwa? Dowiemy się tego dopiero za jakiś czas.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!