Mam dla Was małą, bo trzy­obrazkową, lecz bardzo intere­su­jącą galerię, która pokazuje wnętrze Nokii Lumia 925. Całość jest przed­staw­iona w bardzo dużej rozdziel­czości. Miód dla oczu!

Dopiero za sprawą takich grafik człowiek może sobie uświadomić, jak bardzo skom­p­likowane są smart­fony, a Nokia Lumia 925 jest chyba najlep­szym przykła­dem do zaprezen­towa­nia takiego urządzenia rozłożonego na części skład­owe. Pisząc to, mam na myśli przede wszys­tkim aparat, który został wyposażony w aż sześć soczewek i może imponować ze względu na swoją skom­p­likowaną budowę.

Via

Ciekawe? Podziel się!