Pre­miera Lumii 1020 coraz bliżej, a na jaw wychodzą coraz to nowsze drobne infor­ma­cje na jej temat. Teraz dowiadu­jemy się o dwóch dedykowanych akce­so­ri­ach, wśród których zna­j­duje się grip, czyli pod­stawka sta­bi­lizu­jąca smart­fon w celach fotograficznych.

Jako, że aparat Pure­View ma być naj­ciekawszą rzeczą w Nokii Lumia 1020, Nokia przy­go­towała spec­jalne akce­so­rium przez­nac­zone dla fanów fotografii. Będzie to grip, który poz­woli trzy­mać smart­fon sta­bil­niej, co ostate­cznie przełoży się na łatwiejsze wykony­wanie zdjęć.

Według redak­torów z chińskiego ser­wisu WPDang.com grip otrzyma fizy­czny spust aparatu oraz upodobni Lumię 1020 do kom­pak­towej cyfrówki. Brzmi fajnie!

Drugim z dodatków dla Nokii, który możemy zobaczyć na liś­cie jest opcjon­alna tylna nakładka do bezprze­wodowego ład­owa­nia. Nie jest to żadną niespodzianką, gdyż od pre­miery Lumii 920 Nokia wzięła się dość ostro za pop­u­lary­zowanie bezprze­wodowego ład­owa­nia i dzi­wne by było, gdyby Lumia 1020 nie otrzy­mała takiej nakładki.

Przy­pom­i­nam, że pre­miera Lumii 1020 odbędzie się za 6 dni — 11 lipca o godzinie 11 czasu nowo­jorskiego. Czekamy!

Via

Ciekawe? Podziel się!