MEGA to jeden z najbardziej obiecu­ją­cych host­ingów plików. Dzięki stosowa­niu wyjątkowych algo­ryt­mów szyfru­ją­cych sprawia, że Twoje pliki są całkowicie bez­pieczne. Teraz aplikacja MEGA jest dostępna ofic­jal­nie dla Androida.

Co ciekawe, aplikacja w Google Play była dostępna już od jakiegoś czasu, lecz był to zwykły, nie­ofic­jalny pro­gram stwor­zony przez grupę pro­gramistów kom­plet­nie niezwiązanych z firmą. MEGA postanow­iło prze­jąć pro­jekt, co może przynieść same korzyści — już teraz dodano zestaw nowych funkcji.

MEGA to nowe dzieło słyn­nego Kima Dot­Coma, założy­ciela nieist­niejącego już MegaU­pload. Poprzedni host­ing został zdjęty przez amerykańskie władze, które stwierdz­iły, że pliki umieszc­zone na stronie nie są zgodne z prawem. Po wielu per­tur­bac­jach Dot­Com stworzył w końcu następcę MegaU­pload — MEGA. Twierdzi, że za sprawą zaawan­sowanych metod szyfrowa­nia plików jego nowy host­ing jest stupro­cen­towo bezpieczny.

No i oczy­wiś­cie nie zapom­i­na­jmy o 50 GB dar­mowej przestrzeni.

Opis aplikacji MEGA dla Androida stwor­zony przez pro­du­centa brzmi tak:

MEGA to usługa prze­chowywa­nia plików w chmurze, która daje Ci 50GB dar­mowej przestrzeni na Twoje pliki. Wszys­tkie pliki w MEGA są całkowicie zaszyfrowane tak, że tylko ty i osoby którym na to poz­wolisz mogą je zobaczyć.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź wit­rynę MEGA http://mega.co.nz/

Mega for Android jest naty­wną aplikacją androida pozwala­jącą na przeglą­danie plików, wysyłanie, pobieranie, wyszuki­wanie i wiele więcej.

Aktu­al­nie za pomocą pro­gramu możesz:

- Przeglą­dać pliki na twoim kon­cie MEGA
– Wysyłać i pobierać pliki na swoje urządze­nie z sys­te­mem android
– Syn­chro­ni­zować galerię
– Wyszuki­wać pliki na twoim kon­cie MEGA
– Udostęp­niać i pobierać pliki za pomocą linków
– Usuwać pliki
– Zmieniać nazwy
– Przenosić pliki
– Tworzyć foldery

Posi­adacze smart­fonów z Win­dows Phone, którzy szukają zami­en­nika na swój sys­tem, mogą sko­rzys­tać z nie­ofic­jal­nej aplikacji MEGA­Phone. I ana­log­icznie — korzys­tasz z iOS-a?

MEGA — Down­load (Android)

MEGA­Phone — Down­load (Win­dows Phone)

Via

Ciekawe? Podziel się!