Sam­sung Galaxy S4 sprzedaje się świet­nie, a zarząd ma powody do zad­owole­nia. Wszys­tko wskazuje na to, że nowy model poprawi wynik sprzedaży swo­jego poprzednika.

Sam­sung przyzwyczaił nas do tego, że chwali się głośno każdą okrągłą liczbę sprzedanych egzem­plarzy smart­fonów Galaxy S. Wyniki, jakie osią­gał Galaxy S III były już bardzo zdu­miewa­jące, lecz Galaxy S4 radzi sobie znacznie lepiej.

20 mil­ionów sprzedanych egzem­plarzy to ogromna liczba. Najbardziej zdu­miewa jed­nak fakt, że taka ilość esczwórek rozeszła się zaled­wie w dwa miesiące od wejś­cia na rynek. Dla porów­na­nia, Galaxy S III osiągnął iden­ty­czny wynik w sto dni, o czym z resztą nie omieszkaliśmy Was poinformować.

Boję się pomyśleć, co się stanie w przyszłości. Sam­sung serią Galaxy S wyro­bił sobie świetną opinię i posi­adanie tego smart­fona jest po prostu modne. Za sprawą kam­panii mar­ketingowej Sam­sun­gowi udało się sprawić, że na myśl o nowoczes­nym i wypa­sionym tele­fonie spora część ludzi od razu kojarzy Galaxy S4. Nawet to, że konkurencja tego roku pokazała całkiem intere­su­jące alter­natywy nie jest w stanie zatrzy­mać sukces Kore­ańskiej firmy. Trochę szkoda, bo to małymi kroczkami prowadzi do monopolu, a ten nie jest niczym dobrym.

Via

Ciekawe? Podziel się!