Już jutro odbędzie się pre­miera ZTE Open — prostego smart­fona z sys­te­mem Fire­fox OS i bardzo korzystną ceną. Czy stanie się godną konkurencją dla tanich Androidów?

Fire­fox OS to sys­tem, który nie wzbudził wielkiej uwagi w świecie smart­fonów. Powo­dem takiej sytu­acji jest filo­zofia sys­temu — jest on przez­nac­zony dla najprost­szych słuchawek i nie ofer­uje niczego ciekawego dla power userów. Weźmy pod uwagę jed­nak to, że seg­ment tanich smart­fonów trzyma się naprawdę nieźle, a można w nim jeszcze sporo zdzi­ałać. Cho­ci­ażby dlat­ego, że znaczna część tych urządzeń pracuje na Androidzie, który jest zbyt wyma­ga­ją­cym sys­te­mem i na słabej specy­fikacji dzi­ała kiep­sko. W dodatku, dla początku­jącego użytkown­ika może okazać się zbyt trudny w obsłudze.

Zbaw­ie­niem może być Fire­fox OS, który łączy dobrą opty­mal­iza­cję pod słab­sze kon­fig­u­racje z pros­totą obsługi. To właśnie z tego sys­temu sko­rzysta ZTE Open. Ten smart­fon charak­teryzuje się wyświ­et­laczem o przekąt­nej 3,5″ i rozdziel­czości 320x480 pik­seli, jed­nordzeniowym pro­ce­sorem Snap­dragon S1 MSM7225A, 512 MB pamięci flash i aparatem 3,2 Mpix.

Cena ZTE Open wyniesie jedynie 99$/69€ i początkowo (już jutro, 2 lipca) trafi na hisz­pański rynek. Jego głównym konkurentem zostanie Geek­s­phone Keon, który cechuje się niemal iden­ty­czną specy­fikacją, lecz kosz­tuje 119$/91€.  Możemy zatem przy­puszczać, że ZTE  odniesie zwycięstwo w tej walce dwóch zawod­ników wagi piórkowej.

Via

Ciekawe? Podziel się!