Xpe­ria Z Ultra to nie wszys­tko, co ma nam do pokaza­nia japońskie Sony. W zanadrzu trzyma jeszcze model Honami, który zapewne zostanie pokazany światu w najbliższych tygodniach.

Sony Xpe­ria o kodowej nazwie Honami ma być najbardziej zaawan­sowanym smart­fonem tego pro­du­centa pod wzglę­dem aparatu. Liczby mówią same za siebie — znaleźć ma się na jego pokładzie sen­sor 1/1.6″ o bardzo wysok­iej rozdziel­czości 20 Mpix. Dobre zdję­cia w ciem­ności zag­waran­tuje dioda doświ­et­la­jąca LED i (tak przy­na­jm­niej wnioskuję po zdję­ci­ach) lampa ksenonowa. I bardzo dobrze — jak najbardziej jestem za tym, by ksenon wró­cił do łask w aparat­ach tele­fonów komórkowych.

Design przy­pom­ina to, co już widzieliśmy wcześniej w innych Soni­akach — jest min­i­mal­isty­cznie, kwadra­towo i z dużą iloś­cią szkła. Z tym, że po bokach nie zna­jdziemy już tafli szkła, lecz trady­cyjny plas­tik — tak, jak w przy­padku Xperii ZL.

Niepotwierd­zone infor­ma­cje wspom­i­nają, że na pokładzie Xperii Honami zna­jdą się m.in. pro­ce­sor Snap­dragon 800 2,3 GHz, 2 GB pamięci RAM, pię­ciocalowy ekran FullHD i Android 4.2.2 Jelly Bean z nakładką producenta.

Oso­biś­cie uważam, że Honami zapowiada się naprawdę ciekawie. Miejmy tylko nadzieję, że 20-megapikselowy aparat naprawdę poz­woli na wykony­wanie świet­nych zdjęć i nie będzie to jedynie chwyt marketingowy.

Via

Ciekawe? Podziel się!