Nokia Amber — pakiet funkcyjny dla Win­dows Phone 8, który pojawił się wraz z nade­jś­ciem Nokii Lumia 925 trafi do pozostałych urządzeń w sierpniu.

Na Twit­terze hisz­pańskiego odd­zi­ału Nokii została opub­likowana infor­ma­cja mówiąca o tym, że aktu­al­iza­cja Nokia Amber trafi do posi­adaczy pozostałych urządzeń Nokia Lumia z Win­dows Phone 8 tego sierp­nia. Jest to ofic­jalna infor­ma­cja, choć czas wypuszczenia paki­etu w Polsce może się różnić. Nie chcę jed­nak zapeszać, gdyż zna­jąc Nokię otrzy­mamy Ambera nie później, niż inne kraje :)

Pakiet Nokia Amber zaw­iera usprawnienia zawarte w apde­j­cie sys­te­mowym GDR2, a więc m.in. radio FM i możli­wość wyświ­et­la­nia godziny na wyłąc­zonym ekranie (dla ekranów AMOLED).

Nie jest nigdzie powiedziane, że Nokia Amber trafi na wszys­tkie Nokie z Win­dows Phone 8. Na pewno spoko­jni mogą być posi­adacze Lumii 920 i 820. Miejmy nadzieję, że użytkown­icy Lumii 720, 620 i 520 nie zostaną pokrzy­wdzeni i także dostaną należytą aktualizację.

Przy okazji przy­pomnę, że Nokia Amber nie zaw­iera paki­etu fotograficznego Nokia Smart Cam­era, który został zaprezen­towany pod­czas pre­miery Nokii Lumia 925. Ten został udostęp­niony już jakiś czas temu, lecz sko­rzys­tać z niego mogą jedynie posi­adacze smart­fonów z zain­stalowaną aktu­al­iza­cją GDR2.

Via

Ciekawe? Podziel się!